Spoločná poľovačka kráľovských banských miest

ktorá sa uskutočnila 16.11.2019 v poľovnom revíri Háj a ktorú usporadúva poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa je poľovnícke a spoločenské podujatie za účasti zástupcov 7 kráľovských banských miest Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica, Pukanec, Ľubietová, Nová Baňa a to nielen z radov poľovníkov ale aj zástupcov banských spolkov. Účelom tohto podujatia nieje len lov zveri ale aj odkaz na banictvo a kráľovskú históriu našich miest v kraji.

Novobanský jarmok

Každoročné varenie gulášu z diviny FOTKY pridáme čoskoro !!!

sekvojovce mamutie

Miesto s históriou