Kontakt

Kontaktné informácie

Názov:

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, nezisková organizácia

Adresa:

Bernoláková 11, Nová Baňa, 96801

IČO:42304636 DIČ:2023706267

Kontakt:

Email: info@psnb.sk

www:www.psnb.sk